התפתחויות מורפולוגיות בעברית

ואין הדרכים האלה חדשות ממש . הן התחילו את חייהן בזמנים עברו והן ממשיכות אותן מגמות : התחיל המיר בלשון חכמים את החל , כפועל גזור מן המילה תחלה ו תרגל נוצר מן רגל בתוספת תי " ו תחילית עוד בלשון המקרא " י בפועל קים נוסף עיצור שורש תוכי 30 , R שלא היה בקם או בקומם . ובבון נוסף עיצור השורש וי " ו שלא היה בכונן ; ערבב התקיים בלשון חכמים בצד ערב , ועוד ועוד . חוקרים השכילו להבחין שאחד העקרונות המנחים את הפיכת השמות לפעלים הוא שמירת צרורות העיצורים : כשהשם הופך לפועל מתקיימים בו צרורות העיצורים , לדוגמה : כפתר מן כפתור , מספר מן מספר , פךקלט מן פרקליט , חשבן , התחשבן מן חשבון וכיו " ב ( בולוצקי , ; 1978 בולוצקי , ; 2002 בת אל , . ( 1994 נוח להם לשורשים הרבעיים ( והחמשיים והמשושים )" להיכלל בבניינים הכבדים , שכן מבנם ההברתי בימינו , cvcvc ( שהוא VCjcvqC ההיסטורי ) , מאפשר צרור של שני עיצורים אחרי התנועה הראשונה של גזע הפועל ( ינאי , תשל " ד ) . בבניינים האחרים לא תמיד יש תנועה בין שני העיצורים הראשונים בשורש , ומכיוון שצרור של שלושה עיצורים מנוע במילים עבריות , נמנעו מליצור פעלים בבניינים קל , ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית