עם הספר

שמחתי שבשעה שתוכנן הכינוס המדעי שקיימו האקדמיה ללשון העברית והחוגים ללשון העברית בחמש אוניברסיטאות בארץ בשנת תשס " ד נתקבלה הצעתי להעמיד במרכזו את העיון במאתיים וחמישים שנות עברית חדשה . לא צריך היה למצוא צידוק לניסוח זה של הנושא . זה שנים שחוקרים רבים סבורים שבאמצע המאה השמונה עשרה חל מפנה בתולדות הספרות העברית ובלשונה . משהוחל בעבודה במילון ההיסטורי ללשון העברית באקדמיה ללשון העברית לפני למעלה מחמישים שנה , נקבע בצדק שהפעילות הספרותית בעברית של משה מנדלסון וחבריו בשנת 1750 בקירוב פותחת את התקופה החדשה בתולדות הלשון העברית . ואז כוננה מערכת המילון את המדור לעברית חדשה , העוסק בחיבורים שנכתבו משנת 1750 בקירוב ועד ימינו . אף לא אחד מחברי מערכת המילון סבר שאפשר לנתק את העיסוק בספרות החדשה מהעיסוק בלשון . כמובן , לא נעלם מאיש מאתנו שתקופה זו בת מאתיים וחמישים השנים מחולקת לתקופות משנה , והקו המבדיל בין תקופות המשנה העיקריות עובר בשליש האחרון של המאה התשע עשרה . התקופה הראשונה מאופיינת בשלב הראשון שלה בעלייתם של המודרנה _והחילון כמעמידי צרכים חדשים לכתיבה העברית ובשלב השני כהתגבשותו של הס...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית