מאתיים וחמישים שנות עברית חדשה

העורך : חיים א ' כהן מאתיים וחמישים שנות עברית חדשה סדרת אסופות ומבואות בלשון , ח בהוצאת המזכירות המדעית של האקדמיה ללשון העברית עורך הסדרה : משה בר אשר מאתיים וחמישים שנות עברית חדשה עורך חיים אי כהן  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית