נספח ב׳ מילון מונחים גרמניים

שטפני זאכזנמייר ודיק מק ’קאו אצירה : Compression ) Ballung ) לאבאן משתמש במונח זה בעיקר בקשר למתח . המילה תורגמה בעבר ״ agglomeration ״ ו ״ nucleation ״ . עם זאת , מונחים אלו אינם מספקים תחושה של מצב ״אנרגטי״ שנדמה חיוני בתפיסה של לאבאן . בהקשר התנועתי , המילה מתארת תהליך של דחיסה ושל ציפוף , אצירת אנרגיה שיוצרת צורה מרוכזת , דחוסה . הצירוף הגרמני ״ ״ geballte Kraft ( ״כוח אצור״ ) הוא ביטוי שגור לכוח מרוכז , המשמש בדומה לתיאור ״אגרוף קפוץ״ ( geballte Faust ״ ״ ) . יש לציין שבכתיבתו המאוחרת יותר באנגלית , לאבאן משתמש במונח ״כבול״ לתיאור זרימה עם הדים חזקים של ״ Ballung ״ או ״ geballt ״ . אולם כדי להימנע מבלבול ומערבוב של מונחים , בחרנו במונח ״אצירה״ לתרגום של המילה הגרמנית , המתארת מצב מרוכז עם פוטנציאל לשחרור , בספר ע ו ל מ ו ש ל ה ר ק ד ן . חגיגה : Celebration ) Fest ) מבחינת לאבאן , לתפיסה זו תפקיד מפתח והיא קשורה הדוקות ל״ריקוד במעגל״ . היא מתורגמת כאן ״חגיגה״ , עם דגש על היותה אירוע חברתי שיכול לכלול ריקוד . המילה המקורית נגזרת מהמילה הלטינית , festus שאפשר לתרגמה ״חגיגי״ או ״שמח״ ...  אל הספר
הוצאת אסיה