נספח א׳ מילון מונחים המשמשים בפסיכולוגיה תנועתית

א ָגו ֹג ִי [ : [ Agogic מונח המתייחס להסבר של המבע האנושי או לשינוי בשיעור התנועה . אינטואיציה : אחד מארבעת המרכיבים המנטליים . תובנה של התודעה ללא הנמקה . מתגלה בתנועות שלנו בתור זמן – המשכי או מהיר . עכשיו ( ולא ״כאן״ ) . אי קישור : האיכות הניטרלית השלילית והקפואה של הזרימה שמשחק הגומלין בין חופשי לכבול מתבטל בה באמצעות התקבעות רגשית שמבטלת את ההיבט המוחצן והמופנם של ההסתגלות ואת הקישור של ההרגשה . אסימטרי : הדפוסים המותווים במרחב בידי שני חלקים של הגוף שאינם קשורים בצורה דומה למרכז הגוף . אקורדי : תנועות של חלקים שונים של הגוף בכיוונים ובמתחים שונים שמקיימים יחס משותף למרכז הגוף . גמיש : יסוד ההתמסרות של מרכיב התנועה – מרחב . תנועה רפלקסיבית עקיפה , קעורה וקמורה כאחת , בשני מישורים או יותר של המרחב . דחפים חיצוניים : ארבעת הדחפים עשייה , תשוקה , השפעה וחזון . המצבים המנטליים שזוכים למוטיבציה מהיחסים הפנימיים התת מודעים שגורמים לנו לפעולות מודעות . כל דחף מתגלה כהרכב של שלושה יסודות תנועתיים . החלטיות : הקישור האינטואיטיבי של העבר והעתיד עם ההווה . מתגלה במרכיב התנועה – זמן ובמרכיב ...  אל הספר
הוצאת אסיה