תמונה 22.3 ,22.2 חזרה גנרלית ל־Vom Tauwind und der neuen Freude באיצטדיון דיטריך אקהרט, מתוך העלון לרגל פתיחת האיצטדיון