פרק עשרים מובאות מתוך מאמץ והתאוששות ורשימות מוויתִ’ימִידד (תחילת שנות החמישים)

הקדמה ג ’ נט קיילו העבודה של רודולף לאבאן ממשיכה לספק מקור עשיר לפרקטיקה של תרפיית תנועת מחול ( , ( Dance Movement Therapy וכן למחול תרפויטי , שמתבצע לרוב מחוץ לסביבה קלינית . בעולמות אלו מונחי התנועה של לאבאן משמשים לתיאור הרפרטואר התנועתי של האינדיבידואל – המטופל או המטפל – על מנת ליצור משאבים לחקירה ולפיתוח של תנועה יצירתית , וכן לשם הגדרה ומדידה מדויקות של התקדמות יעדי הטיפול ולשם תכנון של התערבות טיפולית . עם המטפלים במחול הראשונים בבריטניה נמנים מורים ותרפיסטים שקיבלו את השראתם ואת הכשרתם מלאבאן ומהסטודיו לאמנות התנועה , לרבות אודרי ו ֶת ֶ ’ ר ֶד , ורוניקה שרבורן וקלואי גרדנר ; וכן מריון נורת ’ , שסייעה אחר כך לייסד את מסלול הלימוד הראשון לתואר מוסמך בבריטניה . בעקבותיהן ובעקבות עוד כמה חלוצים אחרים , כמו שוואלי מייר מציינת ב , ( 2008 ) e - motion העבירו ות ’ רד וגרדנר ״קורסים קבועים על היסודות של לאבאן לתרפיסטים לעתיד בתנועת מחול , ״ שגם היא הוזמנה ללמד בהם . שימוש עכשווי בעבודה על בסיס לאבאן בתרפיה ובפסיכותרפיה בתנועת מחול כולל לרוב תרומות תיאורטיות ומעשיות של שניים מהתלמידים ...  אל הספר
הוצאת אסיה