פרק שישה עשר מחול חינוכי מודרני (1948)

הקדמה אנה קרלייל . 1 המקורות של מ ח ו ל ח י נ ו כ י מ ו ד ר נ י ושל התפקיד של רודולף לאבאן כאב המייסד של המחול במערכת החינוך הממלכתית האנגלית אינם מוכרים היטב היום . הסיפור כרוך בנסיבות יוצאות דופן ; ההכרה במחול כנושא לימודי התבססה בזמן התהפוכות של מלחמת העולם השנייה . ב 1940 פונה לאבאן לחיי בדידות בניוטאון שבאזורי הכפר של ויילס . עם מעמד של ״זר״ , ללא אישור עבודה ועם שליטה זעומה בלבד בשפה האנגלית , נדמה מצבו חסר תקווה . עם זאת , כמה היבטים ממוזלים חוללו במהרה שינויים חשובים וביסוס מחודש של השם הבינלאומי של לאבאן כאיש מפתח בהתפתחות המחול המודרני של מרכז אירופה , וכן ליצירת הזדמנות להגשים את חלומו ללימוד מחול לכל הילדים במערכת החינוך הכללית . פילוסופיית החינוך הפרוגרסיבית לפני המלחמה , שכוונה לאמנויות והתמקדה בילדים , העמידה בעיות בפני עולם החינוך הגופני . ההוראה לשלב חירות ויצירתיות גדולות יותר בפעילויות הלימודים וההמלצה בסילבוס של 1933 להחליף שיעור אחד בלוח הזמנים של החינוך הגופני במחול , הובילו לבחינה נלהבת של מגוון צורות מחול . התנועה הטבעית של מדג ’ אטקינסון ושיטת היוריתמיקה של דל...  אל הספר
הוצאת אסיה