פרק חמישה עשר תשובות לעשר שאלות על קצב תעשייתי (תחילת שנות החמישים)

. 1 מהי המטרה הראשית של הקצב התעשייתי ? להכיר את חקר הקצב לתעשייה , כמכשיר פשוט ויעיל של שליטה , של ייצור ושל רווחה בזמן העבודה . . 2 בעזרת אילו צעדים מעשיים מבקש הקצב התעשייתי להשיג מטרה זו ? בעזרת שיטה מיוחד של תצפית בתנועה , המניבה אפיון מדויק של היכולות הדרושות לכל משימה או פעילות המתרחשת במפעל . אותה השיטה של תצפית בתנועה משרתת גם כשיטה למבחן ללא מכשור לבחירה והערכה של מאמץ . שיטת התצפית בתנועה מאפשרת בנוסף לקבוע את התרופה הטובה ביותר לליקויים אישיים וכן לאתר פגמים בקצב המוחשי של כל נוהל עבודה . אפשר לקצר ולהעמיק את ההדרכה ואת ההכשרה של עובדים חדשים ושל שוליות באמצעות התייחסות לתוצאות התצפית בתנועות העבודה . בעת שילוב של פעולות שיקומיות , החקר של קצב העבודה יכול לסייע רבות בכמה היבטים . אפשר לזהות דרכים מוגדרות לביצוע תרפיה מקצועית באמצעות הכשרה תנועתית ולהסדיר בצורה רציונלית את ההתקדמות מעבודה אחת לאחרת בהתאם לשיפור בתפקוד . . 3 כיצד נבדלת התצפית בתנועה של קצב תעשייתי מהצורות הרגילות של חקר התנועה ? בדגש על חקר של קצב . באמצעות שימוש בצורה מקורית של תיעוד , הניתוח של התצפית פשוט ...  אל הספר
הוצאת אסיה