פרק עשירי סרטי המחול של רודולף לאבאן

ריקוד הוא חיים ( סרט מאת ו ’ פראגר ורודולף פון לאבאן ) סקירה קצרה של התוכן ריקוד הוא חיים , דמימה היא מוות ! בפרלוד של הסרט , נפתח הריקוד במעגל ברפרוף של פריחות , גלים , עננים וירידה של שלג — מחול הטבע במהלך העונות . מה ַז ַ ּ כ ּו ּת הגבישית של החורף עוברים לאנשים פורחים , שפותחים את זרועותיהם מכבילה לחוקי התנועה למשחק של מחול חופשי וחי . ( חוק תנועת המחול מיוצג באיקוזהדרון — מבנה גבישי המשמש דוגמה סכמטית לסולמות התנועה של הגוף הרוקד [ תמונה . [ 10 . 1 ) אחר כך , בחלק הראשון של הסרט , מובאות דוגמאות לריקוד גברי — ריקוד מלחמה , אמנויות לחימה ואמנות הסיף — שנחשב במשך זמן רב , לפני שהמחול נעשה נחלתן של נשים , רמה גבוהה של תרבות בזכות המשמעת הגופנית , שיצרה צורה מרוסנת של מחול . מאז ומתמיד , בתום הקרבות בא הריקוד . בתקופות קדם התקשרו חגיגות ניצחון למחול : מהעת הקדומה , אז שר כבר הומרוס בא י ל י א ד ה על הריקודים האלה , דרך ריקודי הל ַנדסקנ ֶכט הפראיים של ימי הביניים ועד לוואלס מלא התשוקה של תקופת בידרמאייר . חלק . 2 לאחר מאבק , ניצחון ומחול שנשים לבושות באלגנטיות מביאות לחיי הגברים . מעני...  אל הספר
הוצאת אסיה