תמונה 9.1 הוראות ריקוד מתוך עבודתו של מ’ טולוז (,(Toulouze ,L’Art et Instruction de bien Danser פריז, 1488