פרק שמיני התהלוכה של התעשיות והמלאכות, וינה, יוני 1929

הקדמה דיק מק ’קאו ח י י ם ל מ ע ן ה מ ח ו ל פורסם ב , 1935 בעת שלאבאן כיהן כמנהל של Deutsche Tanzb ü hne ( ארגון המחול הגרמני ) בברלין תחת הממשל הנאצי . באוטוביוגרפיה זו , הוא מפגין את הכישרון שלו לכתיבה תיאורית , ואף על פי שתאריכים ושמות אינם מוזכרים בה , ואין כל נאמנות לסדר הזמנים , מדובר בתיאור בהיר של רגעים חשובים מחייו בעבודתו כמארגן , מורה , חוקר ויוצר של מחול . Festzug der Gewerbe ( ה ת ה ל ו כ ה ש ל ה ת ע ש י ו ת ) שלו , שנערך בווינה ביוני , 1929 היה מן הסתם אירוע חשוב מבחינתו , כי הוא חוזר אליו במ א מ ץ ו ה ת א ו ש ש ו ת ( שנכתב בשנים , ( 1953 - 1950 שם הוא שב ומביע את האמונה שלו בערכה של ההשתתפות הפעילה בתנועה : זה מראה בבירור גדול שהנטייה המודרנית שלנו להיות צופים פסיביים וביקורתיים היא אויבת מושבעת של ההתאוששות האמיתית שצריכה לבוא מאמנות התנועה בריקוד , וכן בשירה ובנאום בפומבי . יש כמדומה שני סוגי תנועה , האחד שמייצג , שמבוצע למען הקהל , והאחר שמבוצע בזכות ערך ההתאוששות שגלום בו , שהמבצעים נהנים ממנו בעצמם . בציוויליזציות בוגרות אין כנראה מקום רב לסוג האחרון ... אלפי אנשים...  אל הספר
הוצאת אסיה