תמונה 7.8 חזרה ל־,(1927) Titan תמונה שג’ון הודג’סון קיבל מאלברכט קנוסט