תמונה 7.7 חזרה ל־,(1927) Titan תמונה שג’ון הודג’סון קיבל מאלברכט קנוסט