פרק שביעי מכון לאבאן לכוריאוגרפיה (1929-1926) והמצגת של לאבאן בכנס הרקדנים הראשון במגדבורג (1927)

בחרה ותרגמה ורה מלטיץ’ הקדמה ורה מלטיץ’ התקופה בין השנים 1929 - 1926 הייתה מהפוריות בחיי היצירה של לאבאן . ב 1926 הוא פרסם שלושה ספרים חשובים : כ ו ר י א ו ג ר פ י ה , כרך ראשון , ג י מ נ ס ט י ק ה ו מ ח ו ל – עם קטע מופרד עם הכותרת ״תרגילים מעשיים״ , ובו תיאור קצר של סיווג התנועות שלו , לרבות התייחסויות לחדירה / מכה , לחיצה / משיכה ועוד כמה סוגי מבע בסיסיים – וג י מ נ ס ט י ק ה ו מ ח ו ל ל י ל ד י ם . ב 1926 לאבאן ייסד גם את המכון הכוריאוגרפי הראשון שלו בו ִירצב ּו ּרג . למרות מעט התנגדות מקומית בתחילה מתוך בורות לרעיונות של לאבאן , הוקם המכון בתיאטרשטר ַאס ֶה בקרבת תיאטרון וירצבורג , בציפייה לשיתופי פעולה עם התיאטרון ועם האוניברסיטה . עם זאת , ב 1927 הועבר המכון לג ְר ִינו ַאלד בברלין , וב 1929 הוא אוחד עם מחלקת המחול של בית הספר Folkwang בא ֶס ֶן , בהנהלת קורט יו ֹס . בתוכן ובפורמט של העלון הקטן של המכון של וירצבורג אפשר לראות דוגמה רבת דמיון לשיווק אמנותי ( ראו להלן ) . החוברת הזאת פונה ישירות ל״צרכנים״ פוטנציאליים שכמובן , ״נמנים עם שורותינו״ , כי הם הוכשרו בתנועה ובמחול מסוג ...  אל הספר
הוצאת אסיה