פרק חמישי כוריאוגרפיה (1926)

תרגום שטפני זאכזנמייר ודיק מק ’קאו הקדמה דיק מק ’קאו ה ס פ ר כ ו ר י א ו ג ר פ י ה , המחולק לעשרים ותשעה פרקים ששמותיהם מקבילים בדיוק רב לתוכן שלהם , הוא ממחקרי התנועה השיטתיים יחסית של לאבאן . שם הספר מרמז לספר כ ו ר י א ו ג ר פ י ה , א ו א מ נ ו ת כ ת י ב ת ה מ ח ו ל ( Chor é graphie , ou l ’ art d é’ crire la danse ) מאת ראול אוז ’ ה פאייה ( , ( Raoul Auger Feuillet שפורסם בפריז ב , 1700 ולאבאן משלב דוגמאות מהחיבור הזה בספרו . ייתכן מאוד שהספר כ ו ר י א ו ג ר פ י ה הוא ״ ״ Die Schrift des T ä nzers ( ״כ ְּ ת ַב הרקדן״ ) , שמוזכר בע ו ל מ ו ש ל ה ר ק ד ן בתור חיבור ההמשך שלו . במכתב מ 1 בפברואר 1920 הוא מזכיר את ״שני הספרים שז ָייפ ֶרט [ המוציא לאור שלו ] מתכנן לפרסם״ : ״כוריאוגרפיה״ שלי הושלם , במובן שנותר לי לבצע רק את הסידור ואת ההכתבה ההכרחיים של כתב היד , אם רק אצליח למצוא כמה שבועות של שקט ... אדם לא יכול ליצור צורה של תיווי כתוב , הוא יכול רק להציג את חוקי הטבע שאפשר לבסס עליהם תיווי כתוב כמוסכמה . ל״כוריאוגרפיה״ שלי תורם רבות המחקר שאני מנהל מאז נעוריי המוקדמים בסמלים כתובי...  אל הספר
הוצאת אסיה