פרק רביעי גימנסטיקה ומחול (1926)

תרגום שטפני זאכזנמייר ודיק מק ’קאו הקדמה דיק מק ’קאו הספר ג י מ נ ס ט י ק ה ו מ ח ו ל מחולק לחמישה פרקים : רעיונות בסיסיים של גימנסטיקה , תרבות התנועה והשקפת העולם שלה , אנטומיה כבסיס לחוקי התנועה , אפשרויות חברתיות , אמנות התנועה ופרק סיכום . כמו ג י מ נ ס ט י ק ה ו מ ח ו ל ל י ל ד י ם , הספר מתמקד בממד הפילוסופי והרוחני של הגימנסטיקה ושל אמנות התנועה , או למעשה בחסרונה של תרבות תנועה באירופה של שנות העשרים . לאבאן שב ומסביר את תפיסת הגימנסטיקה החופשית שלו , ואת זיקתה למחול חופשי , והוא מדגיש שמטרתו העליונה בגימנסטיקה ובמחול כאחד היא חגיגה : ״חופשית יותר מאמנות החינוך , מאמנות המחשבה , מאמנות העבודה , הבנת העולם היא אמנות החגיגה . ״ היעד העליון של החינוך הוא ה , Fest חגיגת החיים . המבחר שיובא להלן נפתח בקטעים מתוך ״רעיונות בסיסיים של גימנסטיקה״ . בשעה שבג י מ נ ס ט י ק ה ו מ ח ו ל ל י ל ד י ם ההגדרות של לאבאן לגימנסטיקה הדגישו משחק וחופש , כאן הוא מציע הגדרה מפורטת יותר של ״גימנסטיקה חופשית״ , בניגוד ל״גימנסטיקה עם ציוד״ ( לאבאן משתמש במילה הגרמנית Turnen לגימנסטיקה כזאת ) , ושל זיקת...  אל הספר
הוצאת אסיה