פרק שני עולמו של הרקדן (1920)

תרגום : שטפני זאכזנמייר ודיק מק ’קאו הקדמה שטפני זאכזנמייר ע ו ל מ ו ש ל ה ר ק ד ן הוא הפרסום הראשון של לאבאן , ב . 1920 נכון להיום , אין בנמצא כל גרסה אנגלית שלו בדפוס . הספר יוצר רושם של אוסף מחשבות , המזכיר רשימות בפנקס או בחוברת סקיצות . הוא בנוי מחמישה ״ריקודים במעגל״ ( Reigen ) עם הקדמה וסיכום . בכל ״ריקוד במעגל״ כזה נמצאים אינספור כותרות משנה וקטעים קטנים יותר , הכוללים הסברים או הגדרות וסיכומים קצרים במגוון של נושאים . בקשר ל ( אי ) סדר של הספר , ולרי פרסטון דאנלופ מציינת , ״השמועה מספרת שלאבאן התוודה בפני יוס שהוא גזר את הטקסט לקטעים קטנים , הטיל אותם באוויר והניח להם לצנוח כפי רצונם . ״ היו שטענו שהטקסט אינו אפשרי כמעט לתרגום . עלינו לזכור שהגרמנית של תקופתו של לאבאן מיושנת היום – היא נכתבה לפני מאה שנה כמעט – ולמונחים מסוימים יהיו הדים שונים בקריאה היום . נדמה שסגנון הכתיבה של לאבאן אינו מכוון לדיוק , לאמיתו של דבר , בסיכום של הספר , הוא מצהיר שכתיבתו אינו נובעת ממחקר אקדמי אלא מהחוויה הממשית של הריקוד שלו , והיא תוצאה של שיחות רבות עם רקדנים . בהצהרה זו יש שיפוט ערכי מובל...  אל הספר
הוצאת אסיה