תמונה 0.1 איור של האוקטהדרון מתוך כוריאוגרפיה (,(1926 עמוד 20