ספרים וארכיונים של לאבאן

עולמו של הרקדן ( . 1920 , ( Tanzers des Welt Die גימנסטיקה ומחול לילדים ( . 1926 , ( Tanz und Gymnastik Kindes גימנסטיקה ומחול ( . 1926 , ( Tanz und Gymnastik כוריאוגרפיה ( . 1926 , ( Choreographie מחול חינוכי מודרני ( . 1948 , ( Dance Educational Modern השליטה בתנועה על הבמה ( , 1950 , ( Stage the on Movement of Mastery מהדורה שנייה . 1960 עקרונות תיווי מחול ותנועה ( . 1956 , ( Notation Movement and Dance of Principles כ ו ר י א ו ט י ק ה ( . 1966 , ( Choreutics מ א מ ץ ( , ( Effort כל המובאות לקוחות מהמהדורה השנייה מ . 1974 ח י י ם ל מ ע ן ה מ ח ו ל ( . 1975 , ( Dance for Life A ח ז ו ן ש ל מ ר ח ב ד י נ מ י ( . 1984 , ( Space Dynamic of Vision מ א מ ץ ו ה ת א ו ש ש ו ת ( Recovery and Effort ) אף על פי שהספר מעולם לא יצא לאור , הוא הוכן לפרסום בידי מקדונלד ואוואנס . ב NRCD שמור כתב היד , וכל פרק מאוחסן בתיקייה או שתיים . למובאות ארוכות , ניתנה בהערות הפניה מלאה לתיקייה . יש טיוטה מודפסת עם עמודים ממוספרים מ 1 עד , 280 וההפניות הקצרות מתייחסות אליה . הודג ’ סון ( John Hodgson Archi...  אל הספר
הוצאת אסיה