.2 ציור של לאבאן מארכיון ג’ון הודג’סון, ספריית ברדרסון, אוניברסיטת לידס