תוכן העניינים

רשימת המשתתפים 9 פתח דבר 13 תודות 17 ספרים וארכיונים של לאבאן 19 הקדמת העורך 21 דיק מק ’קאו —— 1 פעילויות מחול ובתי ספר למחול , 41 , 1917 - 1912 אסקונה וציריך הקדמה : דיק מק ’קאו —— 2 עולמו של הרקדן ( 61 ( 1920 הקדמה : שטפני זאכזנמייר —— 3 גימנסטיקה ומחול לילדים ( 91 ( 1926 הקדמה : דיק מק ’קאו —— 4 גימנסטיקה ומחול ( 105 ( 1926 הקדמה : דיק מק ’קאו —— 5 כוריאוגרפיה ( 119 ( 1926 הקדמה : דיק מק ’קאו —— 6 טקסטים על הכוריאוגרפיות של לאבאן : 137 1923 ) Gaukelei ) ו - 1927 ) Titan ) הקדמה : דיק מק ’קאו —— 7 מכון לאבאן לכוריאוגרפיה ( 147 ( 1929 - 1926 והמצגת של לאבאן בכנס הרקדנים הראשון במגדבורג ( 1927 ) הקדמה : ורה מלטיץ׳ —— 8 התהלוכה של התעשיות והמלאכות , 165 וינה , יוני 1929 הקדמה : דיק מק ’קאו —— 9 לאבאן ותיווי תנועה 181 הקדמה : רודריק לאנגה —— 10 סרטי המחול של רודולף לאבאן 193 הקדמה : אוולין דר —— 11 כוריאוטיקה , חובר ב , 1938 פורסם ב 201 1966 הקדמה : ולרי פרסטון - דאנלופ —— 12 תפיסת המאמץ של לאבאן ועבודתו 223 בשנות הארבעים והחמישים הקדמה : דיק מק ’קאו —— 13 אמנות התנועה בחינוך , בעבודה ...  אל הספר
הוצאת אסיה