Self Unfinished: מפסקים בהיעשות

בניתוח של SU בפרק 2 זיהינו חמישה חלקים כשלבי היעשות שדימוי האדם מתרבה ומוכפל בהם בדימויים אחרים – של אדם – שולחן , אדם שמחקה רובוט , דו – גוף מורכב מפלג גוף תחתון גברי ונשי , גבר בלבוש אישה וריבוי יצורים חסרי ראש . כל אחת מההיעשויות האלה היא לכידת – גוש ( block - capture ) של גוף חלקי אחד או יותר המנותקים תוך כדי תנועה מהדמות ומהמבנה האורגני של האדם , שדימויו מיטלטל בין ההיעשויות האלה . סדרן מציע לוגיקה של התרבות והבדל במספר , בסוג ובממד . גוף אחד מתחלק לדו – גוף . אחר כך אותו דו – גוף נע בין גופו של הגבר לגוף של הגבר בלבוש אישה עד שהוא מתרבה למערכים של גופים חלקיים שאי – אפשר להבחין עוד במינם ובמספרם . כל השינויים האלה מרכיבים ירידה : מהדמות הזקופה שמציגה את כל שלושת צירי התנוחה ( עמידה / הליכה , ישיבה , שכיבה ) , דרך הדו – גוף החצוי והמוטה , ועד למערכים האופקיים שמתכווצים ונמתחים עוד ועוד על הרצפה או כנגד הקיר . מתיאור כזה , שאינו מתחשב בזמן , אכן הייתה משתמעת השתנות גורלית מגבר להיעשות – אישה , ולבסוף להיעשות – חיה או מפלצתיות . הוא גם היה ממזג בין בידול ( di ff erentiation ) למימזי...  אל הספר
הוצאת אסיה