Nvsbl: משכים מחוץ להווה הסנסורי–מוטורי

תהליך הטרנספורמציה ההדרגתי המתרחש ב - IITA מבצע סינתזה של ההווה שמקשר את תפיסת העבר המיידי להגדרה של העתיד המיידי . הוא מעצים את תחושת ההווה החולף באמצעות שינוי הפועל בתוך ההרגל . ההרגל כרוך בזיהוי תחושה עם תנועה , המתקיים בכל פעולה אוטומטית והרגלית . ב - IITA הפעולה חדשה לרקדנים ; היא מומצאת דרך ה - agencement של הטרמפולינה – גוף . היא חוויה פיזית חדשה לחלוטין עבורם , ובה בעת היא מסתמכת על אותה מערכת משותפת של תחושות ותנועות . בעוד בפעולות יומיומיות הרגליות תחושה היא מקור לתנועה , כאן היא חופפת את התנועה המתעוררת על – ידי הפעלנות הכפולה של הטרמפולינה – גוף . התחושה הזו היא פרופריוספציה – תחושה אינטרוספקטיבית של מנח , מיקום , כיוון , איזון ותנועה בגוף . כאן הפרופריוספציה היא בחלקה מקור ובחלקה אמצעי בקרה , כי לעתים קרובות היא מיידעת את הגוף על התנועה כשהתנועה משתהה או מתרחשת . כמו בלולאת תגובה , הפרופריוספציה שנובעת מקפיצה מסוימת היא הפלט שמזין כקלט מידע את הקפיצה הבאה . לפיכך אפשר לטעון שהסיבתיות הסנסורית – מוטורית ב -IITA אינה שבורה , אלא מעורערת במידת מה . בנקודת הפתיחה שלה Nvsbl מתנ...  אל הספר
הוצאת אסיה