It’s in the Air: תהליכים של רצף מובנה

שני גופים אנושיים מתחברים לשתי טרמפולינות . ברגע שהגופים דורכים על המשטח האלסטי , הם גורמים לטרמפולינה לנתר בתגובה . אם הם מצליחים להישאר ללא תנועה – או במילים אחרות לא לחדש את הדחף הראשוני של התגובה – הניתור ייפסק אחרי זמן קצר . הטרמפולינה אולי לעולם לא תגיע למנוחה מוחלטת , אבל תתקרב למשהו שייראה לנו כעצירה . זהו תיאור של תהליך טבעי שבו הגוף האנושי לא עושה דבר כדי להמשיך את תנועת הטרמפולינה–גוף , ונכנע באופן פסיבי לכוח הכבידה , המשקל , המסה , הגמישות והאינרציה . אולם IITA איננה מתרחשת בתהליך ליניארי טבעי יחיד : במשך כארבעים דקות היא מבקשת לקיים ולשנות את המהירות , המקצב ואת סוג המגע בין הגוף לטרמפולינה , את דפוס התנועה הנוצרת , את השינוי ופרמטרים רבים אחרים שדנו בהם בפרק . 2 הליניאריות משובשת על – ידי הצמדות וגיבוב של דפוסים שונים , מהירותם והמקצב שלהם . התהליך הנסייני הזה הוא חיפוש אחר מנעד רחב של תנועות , מקצבים ותחושות שיוכלו להיווצר מאותו מערך מכני בין שני הגופים ושתי הטרמפולינות בצימודים שונים של גוף חלקי – מכונה חלקית . כל ההבדלים מתרחשים בתוך לולאת הקפיצה וניתור הבסיסית , שמהיר...  אל הספר
הוצאת אסיה