משך, תהליך והיעשות

הסבר מוקדם המצוטט תכופות של מושג המפתח של ברגסון , ה - , duree קובע כי רצף של שינויים באיכות , הנמסים ומחלחלים זה לתוך זה , ללא קווי מתאר מדויקים , ללא נטייה להחצין את עצמם זה ביחס לזה , ללא זיקה למספר : זו תהיה הטרוגניות טהורה . ( 61 : 2002 Bergson ) בהגדרה המוקדמת הזו מתוך ז מ ן ו מ ש ך , שינויים באיכות מתייחסים למצבי תודעה ולפיכך אפשר להבינם כמושג פסיכולוגי של משך המתאר את חיי הנפש הפנימיים , או " חיים המשכיים של זיכרון המאריך את העבר לתוך ההווה , כאשר ההווה מכיל באופן ברור את הדימוי הצומח ללא הרף של העבר , או ... באמצעות שינוי האיכות התמידי שלו ... מעיד על העול ההולך וכבד שהאדם גורר אחריו ככל שהוא מתבגר " ( . ( 179 : 2002 Bergson אולם בכתביו המאוחרים יותר של ברגסון ( ח ו מ ר ו ז י כ ר ו ן ו " מבוא למטפיזיקה " ) משך אינו עוד תופעה נפשית , אלא תכונה יסודית של המטפיזיקה שלו : " משך הוא החומר שממנו עשויה המציאות , שהיא היעשות תמידית , ולעולם לא משהו עשוי " ( Bergson . ( 287 : 1911 כפי שטען ג ’ ון מלארקי ( , ( 1996 Mullarkey זה הופך את ברגסון למבשר אמיתי של האונטולוגיה של ההבדל של דלז ,...  אל הספר
הוצאת אסיה