[6] במהלך המופע ולאחריו: תהליכים, מפסקים ותהודות

לרבים מהמושגים שנוסחו במהלך הספר הזה , העולים כולם מתוך שבעת המופעים הנידונים בו , יש ממד של זמן המגדיר אותם . הריבוי המתגלם בהיעשות של גוף המופיע ב - (; SU ) Self Un fi nished המודולציות של מערכי טרמפולינה –גוף ב - (; IITA ) It ’ s in the Air האינבולוציה של התנועה המוצמדת לתחושה באיטיות קיצונית ב - ; Nvsbl תחביר הגמגומבעים ב - Weak Dance Strong Questions ( (; WDSQ המעברים בין תנועת – כוח לתנועת – משבר ב - ; 50 / 50 הבו – זמניות של כמה מופעים בקופסת הראש ב - (; h - e ) he â tre - elevision חיווט הצופים – נוכחים , גופיהם של מופיעים אנושים , בובות – רפאים , אורות וקולות ב - – ( U ) Untitled כל אלה כרוכים בקומפוזיציות שונות של זמן . אילו היינו שואלים מה היה נותר במופעים האלה אילו היו מרוקנים מהם את הזמן , התשובה הייתה מוכיחה את הפונקציה החיונית של הזמן . לא ניתן לנתק אף אחת מהבעיות מהמשכים שהאופרציה שלהם מכוננת . אין לפטור זאת כתנאי כללי באמנויות הבמה בהיותם מה שמכונה אמנויות " מבוססות – זמן " , תנאי שהמחול חולק עם המוזיקה והקולנוע , לדוגמה . הבעיות שהמופעים האלה מעלים מגדירות את הזמניות ...  אל הספר
הוצאת אסיה