תמונה 14 © 50 /50 מטה אינגווארטסן/.Great Investment 2005 צילום: פיטר לנרטס