50/50: קומפוזיציה של היפעלויות כבעיה

יצירת המופע 50 / 50 ב – 2004 לוותה בשני טקסטים מאת הכוריאוגרפית , הראשון בהם הצהרה פרוגרמטית שהתפרסמה תחת הכותרת " YES Manifesto " ( , ( 2004 Ingvartsen והשני הוא התיווי לכוריאוגרפיה שאינגווארטסן סיפקה לי לצורך המחקר הזה . שני הטקסטים האלה הם עדויות לכוונותיה ולמחשבותיה של היוצרת , וכפי שנראה הם מספקים תובנות על אותם הליכי קומפוזיציה הנוגעים במפורש לרעיונות הביטוי וההיפעלות . בו בזמן , יש לקרוא את הטקסטים האלה כתיעוד של הוויכוחים הדיסקורסיביים שסימנו את סוף שנות התשעים בסצנת המחול האירופאי העכשווי . " YES Manifesto " רומז לדיאלוג עם " מניפסט הלא " ( No Manifesto ) של איבון ריינר מ – , 1965 שאצטט אותו כאן במלואו בזכות קוצרו : לא לראווה לא לווירטואוזיות לא לטרנספורמציות ולקסם ולהשליה לא לזוהר ולטרנסצנדנטיות של דימוי הכוכב לא להרואי לא לאנטי –הרואי לא לדימויים טראשיים לא למעורבות של המופיע או הצופה לא לסגנון לא לקאמפיות לא לפיתוי הצופה בתכסיסי המופיע לא לאקסצנטריות לא לתנועה או להיות מונע . ( 178 : 1965 Rainer ) אינגווארטסן מתחילה את המניפסט שלה בהתייחסות ברורה לריינר : לומר כן במקום לא כ...  אל הספר
הוצאת אסיה