היפעלות ותחושה אצל שפינוזה ואצל דלז

בדואליות גוף – נפש של שפינוזה , היפעלות היא צורה של ידע לא הולם השייך לגוף , בניגוד לשכל ( , ( understanding שבעזרתו אנו מגבשים רעיונות או ידע על גורמים לפעולות . קיומו של גופנו , של גופים חיצוניים ושל הנפש שלנו נודעים לנו רק דרך ההיפעלויות החיצוניות שהגוף שלנו נתון להן , כל עוד הוא קיים . ההיפעלות הזו היא תמורה בגוף שלנו , שינוי בפני השטח של הגוף בהשפעת גופים אחרים , המלווה באידאה של התמורה הזו , או בהיפעלות . לפיכך , a ff ectio או " הפעלה " הוא המצב של הגוף המופעל שמשתמעת ממנו נוכחותו של גוף מפעיל , ו - a ff ectus או " היפעלות " הוא המעבר ממצב למשנהו המורגש על – ידי הגוף המופעל . כל מצב של הפעלה מתקיים ביחס למצב קודם ומגדיר מעבר ל " יותר " או " פחות " , אפקט שנחווה כעלייה או ירידה ביכולתו של הגוף לפעול , ולפי זאת ההיפעלויות מוגדרות כחיוביות ( שמחה ) או שליליות ( עצב ) . ההגדרה המלאה של שפינוזה ב א ת י ק ה כוללת הבדל נוסף : בהיפעלות אני מבין את הפעלות הגוף שעל ידיהן כוח פעולתו של הגוף גדל או פוחת , מומרץ או מעוכב , יחד עם האידאות של הפעלות אלו . כאשר סיבתה ההולמת של אחת ההפעלות האלה ה...  אל הספר
הוצאת אסיה