תמונה 12 © Weak Dance Strong Questions ג’ונתן בארוז קומפני, .2001 צילום: הרמן סורגלוס