תמונה 8 © heatre–elevision בוריס שרמץ/.2003 Edna Association צילום © מארי–לו ברגר