תמונה 7 heatre-elevision © בוריס שרמץ/ 2003 Edna Association צילום © אנה ון קואי