מהו האפרטוס של הייצוג התיאטרלי?

הווריאציה המפורשת על שאלתם של דלז ושל ג ' ורג ' יו אגמבן בכותרת דורשת מאיתנו להתייחס לגנאולוגיה של המושג " אפרטוס " בדיוננו כאן , כמו גם לתרגום של המושג הצרפתי dispositif ל " אפרטוס " , ולתרגומים אחרים ומבוססים פחות ( למשל " מכשיר " , " מנגנון " , " ארגון " , " מצב " ) שמצביעים על הגדרות סותרות למושג . ניתן לשרטט כאן שני קווים תיאורטיים שונים : אחד שיוצא מ "מנגנוני המדינה האידיאולוגיים " של אלתוסר ( אלתוסר , ( 1971 שהשפיע באורח משמעותי על תיאוריית ה " אפרטוס " הקולנועית ( 1978 Baudry ) וההשוואה לאפרטוס של התיאטרון תהיה רלוונטית במיוחד לגביו ; ושני שמתייחס ל " דיספוזיטיף " , שפוקו ניסח בעזרתו מחדש את מושג " יצירת השיח " ( . ( 1980 Foucault אף שהקווים של אלתוסר ופוקו שונים בעיקר בתפיסת הכוח שלהם , ההגדרות שלהם ל -appareil ול " דיספוזיטיף " ( פוקו ) , מושגים ששניהם מתורגמים לאנגלית כ " , " apparatus חופפים חלקית . מושג מנגנוני המדינה האידיאולוגיים של אלתוסר , אם נסכם אותו כאן בקצרה , נגזר מתיאוריית האידיאולוגיה שלו , המבוססת על שני רעיונות : ראשית , שאידאולוגיה היא העברה ( transposition )...  אל הספר
הוצאת אסיה