תמונה 5 © Nvsbl אסתר סלמון/.2006 ,Botschaft Gbr צילום © אלן רו