בעיות ואידאות

לדברים ולאנשים שסביבם ) ללא מגע גופני או מילולי , ולפרק לחלקיקים או לקטוע את התנועה על – ידי העמדתה בסימן שאלה תמידי . ההשלכות המוחשיות של החוקים האלה והאופן שבו הם פועלים כדי להבדיל , או לממש , את התנועות שלהם , מוצג ונדון בהרחבה בפרק . 4 חשוב להדגיש כאן כי מדובר בתנאים ובמגבלות שאינם מתקיימים בראשיהם של ריטסמה ובארוז בלבד , אלא הם גם אובייקטים במובן שהם מייצרים קומפוזיציות מסוימות של הגופים והתנועה . באופן זה הם מאששים אחד מההיבטים המרכזיים של הגדרת הבעיה של דלז שאנו מסתמכים עליה כאן – הם חלק מההמצאה של הבעיה , של ניסוחה כ " הצבה" ( positioning ) במרחב ( . ( 145 : 1996 Macherey או כפי שדלז מנסח זאת , הפוזיטיביות של בעיות נקבעת על – ידי העובדה שהן " מוצבות " ( posited ) ( לפיכך מתייחסות לתנאים שלהן ומוגדרות במלואן ) . נכון שמנקודת מבט זו בעיות מעלות טענות שמעניקות להן אפקטים ( which give e ff ect to them ) בצורת תשובות או פתרונות אפשריים . הטענות האלה בתורן מייצגות קביעות ( , ( a ffi rmations שהאובייקטים שלהן הם אותם הבדלים שמתייחסים ליחסים ולסינגולאריות של השדה הדיפרנציאלי ( . ( di f...  אל הספר
הוצאת אסיה