תוכן העניינים

הקדמה למהדורה העברית : שיר חכם / על כוריאוגרפיה , המשגה וביצוע פילוסופי של המחשבה 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תודות 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קיצורים 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הקדמה 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . עבודות כוריאוגרפיה והמחול העכשווי כוריאוגרפיה ומופע מופע כוריאוגרפי אחרי דלז : מושגים אקספרסיביים שבירת הקשר גוף –תנועה מופע מעבר להיעלמות : יצירה , ביצוע ונוכחות מבנה ושיטה [ 1 ] בעיות ומושגים אקספרסיביים 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מחשבה מעבר להכרה הלוגיקה של הביטוי בעיות ואידאות מושגים אקספרסיביים יצירה , ביצוע ונוכחות [ 2 ] לכידות דיסיונקטיביות של הגוף והתנועה 111 . . . . . . . . . . . . : Self Un fi nished חלקי גופים : It ’ s In The Air גופים חלקיים , מכונות חלקיות :...  אל הספר
הוצאת אסיה