כוריאוגרפיה של בעיות מושגים אקספרסיביים במחול ובמופע העכשוויים

GNIHPARGOEROHC SMELBORP Bojana Cveji ć Copyright © 2015 by Bojana Cveji ć First published in English by Palgrave Macmillan , a division of Macmillan Publishers Limited Translation : Michal Shalev עריכה מדעית ופתח דבר : שיר חכם עריכה מדעית : גבי אלדור , איריס לנה , רן בראון , יעל ונציה עיצוב וסדר : נדב שלו עיצוב סדרת מחול : אנקטי קדם דפוס הדפסה וכריכה : קורדובה דפוס וכריכה תודה לספריה הישראלית למחול בבית אריאלה המפעל לספרות מחול רואה אור במימון מועצת הפיס לתרבות ולאמנות © כל הזכויות בעברית שמורות להוצאת אסיה החשמונאים 22 מורשה , רמת השרון טל ’ : 050 . 7400317 www . asiapublishers . co . il asia 01 @ netvision . net . il נדפס בישראל תשע " ח 2017 / Printed in Israel בויאנה צוואיץ’ בויאנה צוואיץ’ כוריאוגרפיה של בעיות מושגים אקספרסיביים במחול ובמופע העכשוויים  אל הספר
הוצאת אסיה