אוצר תחת הגשר

. I אקספוזיציה איש עני חלם שאוצר טמון במקום כל שהוא מתחת לגשר . הלך אל אותו מקום ולא מצא את האוצר , ויש נוסחים המספרים כי שומרים ששהו במקום או הבריות ששהו שם מנעו ממנו להגיע לאוצר , ויש מספרים כי חפר במקום ולא מצא את האוצר . כמעט שהתייאש מן החיפוש אחר האוצר , ופגש באדם שסיפר לו שאף הוא חלם כמותו על אוצר , אולם לא התפתה לדבר הבלים ולא ביקש לחפשו . בחלומו , תיאר אותו אדם כי ראה את ביתו של העני ואת המקום המדויק שבו טמון האוצר . כששמע העני את הדבר מיהר ושב אל ביתו ומצא את האוצר במקום שתיאר לו אותו אדם . נהנה האיש מן האוצר לרווחתו ולרווחת משפחתו , וגם העניק ממנו לקהילתו ולעניי עירו . בנוסח חסידי אחר מסופר כי איש עני בא לבעש״ט מחמת קשיי פרנסה , והבעש״ט סיפר לו על אוצר חבוי תחת גשר . הגיע העני אל אותו גשר , חיפש תחתיו ולא מצא את האוצר . והנה פגש העני בחייט שהוא כבן דמותו שלו , ואמר החייט לעני שגם לו נודע מפי הבעש״ט על מקום שטמון בו אוצר . ואותו מקום מראהו כביתו של האיש העני . חזר העני אל ביתו ומצא שם אוצר , ואילו החייט נשאר ליד הגשר , חפר תחתיו ומצא אוצר . לאחר גילוי שני האוצרות , חש כל אחד מ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן