מבחן החלום הנבחר

. E בשנתם קם אחד מן השלושה ואוכל את מנת המזון . . F עם בוקר הגיבור שנטל את המזון מתחמק מן התחרות / מסרב לקום משנתו / מסרב לספר ראשון את חלומו . . G השלושה פונים לאדם נוסף שיכריע חלומו של מי היפה ביותר . . H שניים מספרים את חלומם . האחד שהיה בגן עדן / נעשה לשליט חשוב , והשני שירד לגיהינום / נעשה לשליט חשוב אף יותר . . I הגיבור שנטל בלילה את מנת המזון מספר כי ראה בחלומו את שני רעיו במקום אחר ( בגן עדן ובגיהינום / שליטים במקומות מרוחקים ואוכלים סעודה דשנה ) ועקב כך קם ואכל את מנת המזון . . J שני הגיבורים מחפשים אחר מנת המזון ואינם מוצאים אותה . . K הרעים הנגזלים מגיבים בכעס / בהשלמה / צידוק המעשה . . L אפילוג : מוסר השכל . . VIII הערות 1 ראו סקירה מקיפה על תולדות החיבור , חשיבותו כתעודה של ׳היסטוריה שכנגד׳ הנצרות ( counter - history ) וחשיבותו להבנת היחסים בין יהודים לנוצרים : אורה לימור , ״פרק ג : הדימוי המנוגד : ספר תולדות ישו״ , בתוך : אורה לימור , אמנון רז קרקוצקין , ישראל יעקב יובל ( עורכים ) , בין יהודים לנוצרים : יהודים ונוצרים במערב ובמרכז אירופה עד ראשית העת החדשה , כרך ד , תל א...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן