ראשיתו של ר' אליעזר בן הורקנוס

. I אקספוזיציה סיפור ׳ראשיתו של ר׳ אליעזר בן הורקנוס׳ מתאר את חניכתו של התנא ר׳ אליעזר הגדול , שעד לשנת העשרים לחייו היה עובד אדמה וחורש עם פרתו בהר אצל אביו העשיר הורקנוס , בעוד אחיו חורשים במישור . לימים , כשמתה פרתו בעת החריש , גלה משולחן אביו , ובניגוד לרצון האב עלה בחוסר כול לירושלים כדי להגשים את רצונו העז ללמוד תורה . בראשית תלמודו סבל חרפת רעב בלא שהלומדים סביבו ישימו לבם לכך . ר׳ אליעזר נמנע מלחשוף הן את ייחוסו והן את סבלו וניזון ימים רבים מרגבי עפר . רק כשעלה ריח רע מפיו הבחינו במצוקתו רבו , רבן יוחנן בן זכאי , ותלמידיו . משנתגלתה הסיבה לכך וכשהתוודעו לייחוסו , בירך בן זכאי את תלמידו אליעזר בן הורקנוס כי כשם שמעלה פיו ריח רע כן יפיק לעתיד חידושי תורה מופלגים . לימים , עלה הורקנוס אביו לירושלים בכוונה להדיר את בנו מנכסיו ונקלע לבית המדרש , שבו נשא בנו דרשה בפני רבן יוחנן בן זכאי ואנשי מעלה בירושלים . כשראה את גדולת בנו בתורה , חזר בו מכוונתו הראשונה והחליט להוריש לבנו את כל נכסיו ולהדיר מהם את שאר בניו . ר׳ אליעזר סירב לכך וביקש שלא יגרע חלקם של אחיו מחלקו בירושה . . II קבועה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן