שני האחים ומקום בית המקדש

. I אקספוזיציה מעשה בשני אחים שירשו מאביהם שדה . לאחד היו אישה וילדים והשני היה ערירי . האחים חיו בשלום איש עם רעהו ועבדו את השדה בזיעת אפיהם . והנה בימי קציר החיטים עשו להם שני עומרים שווים מן התבואה אשר ליקטו . באותו לילה חשב לעצמו האח הערירי כי הנה אחיו מטופל במשפחה ומן הראוי היה שיקבל יותר מחצי היבול . קם האח והעביר לערימה של אחיו אלומות מערימתו שלו . ואילו אחיו חשב כי מן הראוי שאחיו הערירי יקבל יותר ממנו , שהרי אין לו דבר בחייו מלבד פרי עמלו . לפיכך קם האח הנשוי בלילה אף הוא כדי להעביר אלומות מערימתו שלו לערימת אחיו . ויהי בבוקר ויתפלאו האחים מאוד לראות ששתי הערימות נותרו שוות כבראשונה . ויוסיפו לעשות כדבר הזה גם בלילה השני ובלילה השלישי , אז נפגשו האחים באמצע השדה , איש איש ואלומתו בידו . וייוודע הדבר ויבינו את המעשה . והקב״ה בחר בשדה זה לבנות לו את בית משכנו כסמל לאחוות אחים . ובגרסאות אחרות מסופר כי המלך שלמה , שעבר בשדה בלילה וראה את הפגישה בין האחים האוהבים , שאהבתם אינה תלויה בדבר , החליט ששם יבנה את בית המקדש . . II קבועה . A שלמה המלך מקבל את משימת בניית בית המקדש הראשון ,...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן