פתח דבר

הכרך הרביעי של סיפור עוקב סיפור : האנציקלופדיה של הסיפור היהודי הוא פרי עמלה של מערכת מדעית חדשה המציינת את סיום עידן הייסוד של האנציקלופדיה והשתלבותה המלאה כמחקר מובהק של כלל סגל המחלקה לספרות עם ישראל באוניברסיטת בר אילן . המערכת החדשה מייצגת את תחומי המחקר וההוראה בספרות עברית ובספרות בלשונות היהודים : עברית , ארמית , יידיש , לדינו , ערבית יהודית ואיטלקית יהודית . חברי המערכת ( בסדר א״ב ) מייצגים בתחומי התמחותם את ענפיה של הספרות היהודית בתחומים שונים ובלשונות השונות : ד״ר איתמר דרורי – ספרות עברית חדשה , ספרות המזרח וספרות ערבית יהודית ; ד״ר רונה טאוזינגר – ספרות עברית חדשה וחקר גרסאות סיפור ; ד״ר ורד טוהר – אסופות הסיפור העממי היהודי ; ד״ר קלאודיה רוזנצווייג – ספרות יידיש ; ד״ר אבי שמידמן – פיוט ; וד״ר משה שושן – מדרש ואגדה . מערכת זו מבקשת להתרחב ולכלול בתוכה חוקרים נוספים וכותבי ערכים המתייחסים לתחומים מובהקים של הספרויות היהודיות הנחקרות במחלקה לספרות עם ישראל . בתקופת ההכנה של כרך זה הסתייע העורך בהערות ביקורתיות של חוקר החסידות פרופ׳ צבי מרק , חוקר התלמוד וחבר מועצת המערכת פר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן