תוכן העניינים

פתח דבר 7 רשימת הערכים מות בלעם / איתמר דרורי 9 דוד – השוטה , הצרעה והעכביש / אביד ֹב ליפסקר 35 שני האחים ומקום בית המקדש / ורד טוהר 59 ראשיתו של הלל / אליהו שי 81 ראשיתו של ר׳ אליעזר בן הורקנוס / אביד ֹב ליפסקר 121 מבחן החלום הנבחר / אלחנן שילה 157 ר׳ אמנון ממגנצא / יוסף במברגר 187 אוצר תחת הגשר / אלחנן שילה 223 החליל / אורי מור 267 גרסאות ייצוגיות 307 תקצירי הערכים באנגלית vii  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן