אנציקלופדיה של הסיפור היהודי

עיצוב העטיפה : פנינה וולינסקי - זיסמן חיתוך עץ : יעקב שטיינהרט , א " ב עברי , סדר מודרני , 8391 אנציקלופדיה של הסיפור היהודי סיפור עוקב סיפור כרך ד תימה סדרת מחקרים בתימטולוגיה של ספרות עם ישראל האנציקלופדיה של הסיפור היהודי והמונוגראפיות התימטולוגיות בסדרת ׳תימה׳ הן חיבורים שבבסיסם מונחת המתודה התימטולוגית של חקר הסיפור היהודי . את המתודה ייסד יואב אלשטיין ופיתח אותה בשיתוף עם אביד ֹב ליפסקר . יואב אלשטיין ייסד את ׳הלקסיקון התימטולוגי לספרות עם ישראל׳ שעל בסיסו הוקמה ה׳אנציקלופדיה של הסיפור היהודי׳ . מפעל ה׳אנציקלופדיה של הסיפור היהודי׳ שייסד יואב אלשטיין עם אביד ֹב ליפסקר הוא גולת הכותרת של ענף מדע זה .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן