העיר שחוברה לה יחדיו: מבט דרך שטרי הכסף

נעמה שפי וענת פירסט ב 19 ביוני , 1967 תשעה ימים לאחר סיומה של מלחמת ששת הימים , פרסמה הוועדה לתכנון שטרי כסף ומט בּ עות זיכרון של בנק ישראל מכרז להטבעת מדליה להנצחת הניצחון . הכותל המערבי וסמל צה " ל היו הייצוגים הנדרשים למדליה , ולאחר שבוע נוספה בקשה לנוף פנורמי של ירושלים . עוד באותה שנה הונפק ' מטבע הניצחון ' שעל חזיתו סמל צה " ל על רקע כוכב ועל גבו הכותל המערבי ומועד שחרורו . לקראת יום העצמאות העשרים של מדינת ישראל , בתשכ " ח ( , ( 1968 שצוין בו גם ניצחון ישראל במלחמת ששת הימים , הונפק מטבע שנשא בין השאר נוף פנורמי של ירושלים השלמה . אלה היו הפעמים הראשונות שבהן עשתה הוועדה שימוש בייצוגים מצדה המזרחי של ירושלים ; עד אז דבקו חברי הוועדה לתכנון שטרות של בנק ישראל בהימנעות מכל סמל הקשור לעיר העתיקה הנתונה בשלטון ירדן , או למובלעת היהודית בהר הצופים שהיא בפיקוח האו " ם . תגובתה המידית והנלהבת של ועדת השטרות עולה בקנה אחד עם התחושה של מיצוי החזון הציוני שפקדה את כלל החברה הישראלית , ועם פרשנותו של הציבור הדתי שמדובר בראשית הגאולה . רק שישה ימים הפרידו בין האימה מפני מלחמה שבה הישראלים נ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב