בין 'כנפי הכסף' ל'גולני שלי': שירי הזמר ההמנוניים של צה"ל

ראובן שהם המאמר בוחן את השתקפות דמותה של החברה הישראלית לאחר מלחמת ששת הימים בשירי הזמר ההמנוניים של צה " ל בשנים . 1977 - 1967 המושג ' שירי זמר המנוניים ' כולל הן המנונים פורמליים והן טקסטים שבדיעבד אומצו ככאלה , גם אם לא זכו להכרה רשמית כהמנונים . ההנחה היא שטקסטים אלה משקפים את הקונסנזוס הלאומי הרחב . מצד אחד מדובר בטקסטים בעלי מסר כוחני , שביקשו להתוות לנמעניהם את המטרות הלאומיות והביטחוניות כפי שהן נתפסו על ידי ההנהגה ; מצד שני אלה טקסטים פתייניים , שתפקדו כחלונות ראווה ליחידות שאת ' סחורתן ' הם ביקשו ' למכור ' לעוברים ושבים . המאמר מתמקד בארבעה שירי זמר כאלה שנכתבו לאחר מלחמת ששת הימים ומלחמת יום הכיפורים . מכיוון ששירי זמר אלה הפכו למעין המנונים , ראוי לבחון את שיר הזמר ההמנוני הצבאי כתת סוגה של ההמנון על מאפייניו , מעמדו ושליחותו . סוגת ההמנון ' המנון ' , הימנוס ביוונית , הוא שיר שבח והלל שבוצע בטקסים דתיים ובחגים קהילתיים כדי להלל את האלים ולהבטיח את מעורבותם החיונית והחיובית בחיי הקהילה . המנונים חוברו גם לכבוד גיבורים , מנצחים במשחקים האולימפיים , מלכים ואנשי שם אחרים . בעול...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב