'עד מוות', 'על שבת אחים בצל תותחים': עוז ולוין כנביאי תוכחה אנטי־אופוריים

ברבים מהראיונות שהתקיימו עמו נשאל עוז על יכולתו של איש הרוח להשפיע על עיצוב המציאות . כמעט תמיד הוא ביקש להמעיט בכוח השפעתו של הסופר , אך באחד מאותם ראיונות הוא רתם את נביאי התנ " ך לתשובתו : ' ' הנביאים בדורם – היתה להם השפעה קטנה מאוד . בעצם הם היו כשלון בדורם כיוון שלא הצליחו להפוך את לב השליטים או לשנות את לב העם . לעומת זה היתה למלים שלהם השפעה במקומות ובזמנים רחוקים ממקומם ומזמנם ' . כאשר ס ' יזהר הוסיף את קולו לביקורת על ' משוררי הסיפוח ' ושאל את השאלה הנוקבת אם אנו בוחרים להיות כובשים , על כל המשמעויות האכזריות הנגזרות מבחירה זו , השיב לו נתן אלתרמן את הדברים הבאים : ' יש לנו אפילו הרשות להאמין כי מציאותו של מיעוט ערבי שווה זכויות במדינה יהודית ש ל מ ה וריבונית יהא לעם היהודי ל א ב ב ח י נ ת מ ד ר ו ן ש ל ה ס ת א ב ו ת , אלא בגדר מבחן מוסרי , א ש ר ה א ו מ ה ע ת י ד ה ל ע מ ו ד ב ו ב כ ב ו ד ו א ו ל י ל ה י ו ת ב כ ך מ ו פ ת ל ר ב י ם ' . לא אלתרמן , לא עוז ולא לוין ראו את עצמם כנביאים . אך לאחר כמעט חמישים שנות מאבק בין ' שחרור ' ל ' כיבוש ' , בין ' כולה שלי ' ל ' חלקה שלי ' ,...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב