'משכית', שמלת טוגה, ראשית שנות השישים.צלם: ניר יפה. אוסף 'משכית'