דוגמנית בבגד 'משכית', .1960-1950 צלם: לני זוננפלד. אוסף זוננפלד, בית התפוצות